Gast is niet bevoegd deze gegevens aan te passen

Nieuwsbrief 2019 week 30

INFORMATIEVE-LEDENBIJEENKOMST

A.s. maandag 8 april zal er een informatieve ledenbijeenkomst worden georganiseerd uiterlijk om 19.15 uur voorafgaande aan de competitie.
 
Afgelopen week hebben wij de leden uitgenodigd om punten voor de agenda van de bestuursvergadering aan te reiken. Aanleiding is dat  er onvrede leeft bij een groep leden.  Wij hebben de volgende punten ontvangen:
 1. Onvrede over het spelsysteem, met name over 2 i.p.v. 3 lijnen i.v.m. de speelsterkte.
 2. Verschil van mening over de clubregels rondom systeemkaart, alerteren, klok, spelverdelingen invoeren e.d.
 3. Invallersregeling
 4. Onvrede over het wegebben van clubgevoel en plezier.
 5. Gedrag enkele spelers aan tafel
 6. Onvrede over de de locatie (verschillende stoelen) en sfeer.
 

UITGANGSPUNTEN

Binnen een vereniging hebben de leden het voor het zeggen. Het bestuur geeft alleen vorm en moet rekening houden met zo veel mogelijk wensen. Dat is ook de moeilijkste opgave. 
 
Het is een gegeven dat er tijdens een ledenvergadering weinig wordt gezegd, ook niet tijdens de rondvraag als het rijtje wordt afgegaan. Toch  wil het bestuur a.s. maandag de leden uitdagen dat wel te doen. 
 
Wij zijn een NBB club en proberen ons wel zoveel mogelijk te houden aan hun regels, die zijn niet voor niets zo bedacht. Het is aan de leden om daar met respect mee om te gaan ook al denk je daar persoonlijk anders over. 
 
Er zijn duidelijke groepen waarneembaar: Zij die goed willen scoren, maar vooral voor de ontspanning spelen. Ook is er een groep die de handhaving van de regels voorop stellen voor hun speelplezier.
 
Dit is binnen elke vereniging zo. Dat plezier moeten we elkaar gunnen. 
 

WEGNEMEN-VAN-BARRIERES
Wegnemen van barrieres:
 1. Het maakt niets uit of er nu in 2 of 3 lijnen wordt gespeeld en of er nu 4 zittingen per ronde zijn of 5.
 2. Het maakt ook niet uit of er promotie en degradatie of er elke week op sterkte wordt ingedeeld op basis van een rankings-systeem, die ook al maanden op de site te zien is. Onder competitie-ranking.
 3. Het spelen van 4 of 8 spellen maakt ook niets uit. Bij het aantal paren per lijn moet men wel de consequenties aanvaarden. Zoals bij oneven paren, 1 uur stilzit. Bij 10 paren is het verschil tussen 0-100 heel klein. Je zit dan dicht tegen de 0 of dicht tegen de 100. Hoe meer paren hoe groter spreiding, dus ook dichter naar de 50%.
 4. Over de regeling voor invallers wordt nu ook steeds genuanceerder gedacht. De leden lossen dat zelf op door in een 3-manschap te spelen. 

IDEE╦N
Ook wil het bestuur wat ideeën lanceren:
 
De kerstdrive was een succes en vorige vergadering is gekozen voor 7 ronden van 4 zittingen met alleen kerst en slotdrive i.p.v. speciale drives. Ook de streetdrive was een succes en spelen in het veilinghuis. Toch bleek dat vorig jaar niet haalbaar. 
 1. Is het een idee 1 keer per maand een aparte competitie naast de reguliere competitie op te zetten, maar dan met een hapje in een ontspannen sfeer. Al die maandelijkse zittingen leveren 1 einduitslag op naast het clubkampioenschap. 
 2. Is het een idee om samen tegen een andere club te spelen. Lambert heeft dat gedaan tussen Interpolis en Tra Noi. 
 3. Bij veel clubs wordt de uitslag voorgelezen, wat wel de saamhorigheid vergroot. 
 4. Om het probleem van een stilzit te vermijden, zou je een gastpaar kunnen uitnodigen, die dan gratis meedoet, mits de WL dat tijdig weet. Bij een half uur is het te doen, maar 1 uur is wel erg lang. Het is niet gemakkelijk, maar het proberen waard. Over het algemeen komt iedereen. Het is in alle gevallen het beste om een even aantal paren te hebben. 
 
Zeg het maar komende maandag!
 
 

KOMENDE WEEK 201931
Stand kampioenschap na laaste competitieronde
Annemie van der Ven & Pieter van den Boer 9
Frank Leenders & Tjeerd Leenders 16
Jaap Breedveld & Seijo Kruizinga 21
Anne-marie Vugts & Nel Op 't Hoog 29
Resy Brocken & Corrie Louer & Janny de Haan 35
Henk van Diessen & Theo Jeurissen 37
Marianne de Koning & Jorien Leeneman & Netty Lombarts 52
Tine Brabers & Marleen Vermeer 52
Amanda Verschuuren & Nelly van Stek & Hanneke van Dijk 53
Carlie van Biljouw & Julia Poelmans 67
Yvonne Kruizinga & Marianne Puts 71
Titus van der Ven & Tineke Pelt 71
Marijke van den Hout & Toos van Oorschot 72
Kees Rijnen & Kees van Elderen 73
Boy van Bilsen & Lambert Sprangers 73
Tonny Breugelmans & Jo Pelckmans 78
Margrit Oostra & Pia-May Carlier & Dolly Vervoort 79
Jan van Biljouw & Jos─e Rijnen 83
Jan Slaghuis & Tineke Westerkamp 87
Tineke Deul & Gerard van Loon & Willem Elshof 87
Ricky Smits & Netty Verhoeven 92
Irene Lommen & Marja Rops 97
Ger Wiessenberg & Wil Wiessenberg 99
Odilie Elshof & Wilke Geelkerken 99
Henny Adriaanse & Emmy Verweij 101
Mienke Polderman & Nelleke Gooren & Ineke Voorhuis 107
Roos Geerts & An van Wingerden 112
Peter Tops & Trees Tops 121
Norma Arkesteijn & Rietje Mathijssen & Tiny Drijvers 121
Jeanne Verheijen & Mieke Baas 130
Annelies Verhoeve & Hetty van der Zwan 135
Jos─ Smits & Marjolein Sprangers 140
Stand slemkampioen